VƯỜN THƠ - Tác Phẩm

Vọng Về Bên Chúa Phục Sinh

 

Con biết Chúa không là thần thoại
Yêu nhân gian, đến chịu khổ hình
Gô gô tha chiều nao tăm tối
Khi Con Trời đổ huyết hy sinh!

 

Đây cảnh đồi xưa Người thống khổ
Treo mình thập tự nén thương đau
Phó thân cứu chuộc cho nhân thế
Và gánh thay con vạn khổ sầu!

 

Con đã hiểu rồi Ngài sống lại,
Vinh quang Chúa thắng tội dương trần
Phá tan những xích xiềng sự chết
Để rước con về chốn Phước Ân

 

Chúa đã phục sinh và vinh hiển
Ơn sâu dày cứu chuộc trần gian!
Jê-sus đã đến làm Trung Bảo
Ân Điển Cha ban được vẹn toàn!

 

Con đã biết rồi, Ơn Cứu Chúa
Con tin, lòng đã vững tin Người
Con sống giữa trần như đã sống
Nhưng con giờ chẳng thuộc về đời!

Ngày Chúa phục sinh, ngày Chúa Nhật
Bao lần Chúa nhắc nhở nhân sinh:
“Ta ban cuộc sống con dư dật
Và gánh thay con mọi nhục hình”.

 

(Lê Việt Mai-Yên)