VƯỜN THƠ - Tác Phẩm

Thi sĩ và Tác Phẩm

Le Viet Mai Yen
 1. Bài Thơ Cảm Tạ
 2. Có Một Vì Sao
 3. Con Đi Mẹ Ở
 4. Em Ơi, Nếu Ngày Mai
 5. Không Bao Giờ Ngăn Cách
 6. Lời Thú Tội
 7. Một Chiều Trên Đồi Golgotha
 8. Nguồn Suối An Bình
 9. Tình Chúa Vô Bờ
 10. Thi Thiên 92
 11. The Golden Path
 12. The Most Beautiful Flower
 13. Từ Bao Giờ Con Không Còn Mẹ?
 14. Về Bên Chúa Yêu Thương
 15. Vọng Về Cứu Chúa Phục Sinh
Lê Việt Mai Yên
Tác Phẩm