Tình Yêu Không Biên Giới Church

Address:9822 Russell street
 Garden Grove, CA 92844
 
Quản nhiệm :Mục sư Lê Thành Hiệp
 ( Pastor Harry Lee )
 
Cộng tác mục vụ: Mục sư Phan Kim Lang
  Mục sư Nguyễnlê Thu Vân
  Thầy Lương Vinh Thoại
 
Đặc trách thanh niên :Cô Ngọc Mỹ
Đặc trách Tân nhạc :Nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân
Đặc Trách Cổ Nhạc : Bảo Châu
Giờ Thờ phượng :Chúa Nhật 8:00am - 9:30am
Điện thoại liên lạc :(714) 892-0781
Email :info_tykbg@yahoo.com

Chương Trình Thờ Phượng 2016 - Thánh Đường Tình Yêu Không Biên Giới

Program 241A
Program241 - (12/25/2016)
Title Đừng Sợ
PastorLê Thành Hiệp
191
Tho Phuong 241
Program 240A
Program240 - (12/18/2016)
Title Ánh Sao Dẫn Đường
PastorThầy Trần Việt Dũng
197
Tho Phuong 240
Program 239A
Program239 - (12/11/2016)
Title Danh Jesus
PastorLê Thành Hiệp
189
Tho Phuong 239
Program 238A
Program238 - (12/04/2016)
Title Cảm Tạ Chúa
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
199
Tho Phuong 238
Program 237A
Program237 - (11/27/2016)
Title Hãy Cảm Tạ
PastorLê Thành Hiệp
253
Tho Phuong 237
Program 236A
Program236 - (11/20/2016)
Title Hội Thánh của Đức Chúa Trời
PastorThầy Trần Việt Dũng
255
Tho Phuong 236
Program 235A
Program235 - (11/13/2016)
Title Đấng Nắm Thẩm Quyền
PastorNguyễnlê Thu Vân
216
Tho Phuong 235
Program 234A
Program234 - (11/06/2016)
Title Khao Khát Chúa
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
229
Tho Phuong 234
Program 233A
Program233 - (10/30/2016)
Title Biết Mình
PastorLê Thành Hiệp
222
Tho Phuong 233
Program 232A
Program232 - (10/23/2016)
Title Hội Thánh của Đức Chúa Trời
PastorThầy Trần Việt Dũng
230
Tho Phuong 232
Program 231A
Program231 - (10/16/2016)
Title Cảm Tạ và Ngợi Khen
PastorNguyễnlê Thu Vân
270
Tho Phuong 231
Program 230A
Program230 - (10/09/2016)
Title Sự Chọc Lựa Đặc Biệt
PastorPhan Kim Lang
235
Tho Phuong 230
Program 229A
Program229 - (10/02/2016)
Title Thái Độ Của Tấm Lòng Tạ Ơn
PastorJoseph Văn Võ
242
Tho Phuong 229
Program 228A
Program228 - (09/25/2016)
Title Rải Mùi Thơm
PastorNguyễnlê Thu Vân
213
Tho Phuong 228
Program 227A
Program227 - (09/18/2016)
Title Thánh Lễ Báp tem
PastorLê Thành Hiệp
242
Tho Phuong 227
Program 226A
Program226 - (09/11/2016)
Title Số Phận Của Những Kẻ Dữ
PastorLê Thành Hiệp
223
Tho Phuong 226
Program 225A
Program225 - (09/04/2016)
Title Sự Thử Thách
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
222
Tho Phuong 225
Program 224A
Program224 - (08/28/2016)
Title Truyền Giảng Đao Tin Lành
PastorLê Thành Hiệp
209
Tho Phuong 224
Program 223A
Program223 - (08/21/2016)
Title Trách Nhiệm & Tâm Tình Truyền Giáo
PastorLê Thành Hiệp
206
Tho Phuong 223
Program 222A
Program222 - (08/14/2016)
Title Tận Thế
PastorLê Thành Hiệp
260
Tho Phuong 222
Program 221A
Program221 - (08/07/2016)
Title Người Đau Bại
PastorThầy Lương Vinh Thoai
195
Tho Phuong 221
Program 220A
Program220 - (07/31/2016)
Title Lợi Dụng Thì Giờ
PastorLê Thành Hiệp
189
Tho Phuong 220
Program 219A
Program219 - (07/24/2016)
Title Đời Sống Cầu Nguyện
PastorJoseph Văn Võ
193
Tho Phuong 219
Program 218A
Program218 - (07/17/2016)
Title Cảm Tạ - Ngợi Khen
PastorLê Thành Hiệp
212
Tho Phuong 218
Program 217A
Program217 - (07/10/2016)
Title Hội Thánh: Người Nhà của Đức Chúa Trời
PastorNguyễnlê Thu Vân
200
Tho Phuong 217
Program 216A
Program216 - (07/03/2016)
Title Một Đất Nước Được Trợ Giúp
PastorLê Thành Hiệp
225
Tho Phuong 216
Program 215A
Program215 - (06/26/2016)
Title Gốc Nho và Nhánh
PastorThầy Lương Vinh Thoại
222
Tho Phuong 215
Program 214A
Program214 - (06/19/2016)
Title Cha và Con
PastorLê Thành Hiệp
232
Tho Phuong 214
Program 213A
Program213 - (06/12/2016)
Title Thịnh Vượng hay Khốn Khổ
PastorThầy Trần Việt Dũng
243
Tho Phuong 213
Program 212A
Program212 - (06/05/2016)
Title Đấng Bảo Vệ
PastorPhan Kim Lang
244
Tho Phuong 212
Program 211A
Program211 - (04/24/2016)
Title Người Bại Ở Bê-tết-đa
PastorThầy Lương Vinh Thoại
312
Tho Phuong 211
Program 210A
Program210 - (04/17/2016)
Title Sống Trong Ân Sủng
PastorThầy Trần Việt Dũng
795
Tho Phuong 210
Program 209A
Program209 - (04/10/2016)
Title Hãy Tấn Tới
PastorLê Thành Hiệp
279
Tho Phuong 209
Program 208A
Program208 - (04/03/2016)
Title Yêu Chúa và Yêu Người
PastorJoseph Văn Võ
289
Tho Phuong 208
Program 207A
Program207 - (03/27/2016)
Title Sự Sống Lại
PastorThầy Lương Vinh Thoại
290
Tho Phuong 207
Program 206A
Program206 - (02/28/2016)
Title Phục Vụ Chúa
PastorThầy Lương Vinh Thoại
395
Tho Phuong 206
Program 205A
Program205 - (02/21/2016)
Title Bí Kíp Phước Hạnh
PastorThầy Trần Việt Dũng
324
Tho Phuong 205
Program 204A
Program204 - (02/14/2016)
Title Tết Nguyên Đán
PastorLê Thành Hiệp
297
Tho Phuong 204
Program 203A
Program203 - (02/07/2016)
Title Tín Đồ Chịu Thử Thách Phải Thế Nào
PastorNguyễnlê Thu Vân
275
Tho Phuong 203
Program 202A
Program202 - (01/31/2016)
Title Cầu Nguyện
PastorThầy Lương Vinh Thoại
309
Tho Phuong 202
Program 201A
Program201 - (01/24/2016)
Title Nhìn Bằng Mắt Đức Tin
PastorNguyễnlê Thu Vân
273
Tho Phuong 201
Program 200A
Program200 - (01/17/2016)
Title Cảm Tạ và Ngợi Khen
PastorLê Thành Hiệp
278
Tho Phuong 200
Program 199A
Program199 - (01/10/2016)
Title Muối và Ánh Sáng
PastorNguyễn Đức Nhân
290
Tho Phuong 199
Program 198A
Program198 - (01/03/2016)
Title Một Quyết Định
PastorLê Thành Hiệp
318
Tho Phuong 198