Tình Yêu Không Biên Giới Church

Address:9822 Russell street
 Garden Grove, CA 92844
 
Quản nhiệm :Mục sư Lê Thành Hiệp
 ( Pastor Harry Lee )
 
Cộng tác mục vụ: Mục sư Phan Kim Lang
  Mục sư Nguyễnlê Thu Vân
  Thầy Lương Vinh Thoại
 
Đặc trách thanh niên :Cô Ngọc Mỹ
Đặc trách Tân nhạc :Nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân
Đặc Trách Cổ Nhạc : Bảo Châu
Giờ Thờ phượng :Chúa Nhật 8:00am - 9:30am
Điện thoại liên lạc :(714) 892-0781
Email :info_tykbg@yahoo.com

Chương Trình Thờ Phượng 2014 - Thánh Đường Tình Yêu Không Biên Giới

Program 145A
Program145 - (12/28/2014)
Title Các Lễ Vật Được Chấp Nhận
PastorThầy Trương Trung Tín
359
Tho Phuong 145
Program 144A
Program144 - (12/21/2014)
Title Mục Tử Trong Màn Đêm
PastorLê Thành Hiệp
388
Tho Phuong 144
Program 143A
Program143 - (12/14/2014)
Title Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân
PastorNguyễnlê Thu Vân
352
Tho Phuong 143
Program 142A
Program142 - (12/07/2014)
Title Em Bé Nằm Trong Máng Cỏ
PastorLê Thành Hiệp
444
Tho Phuong 142
Program 141A
Program141 - (11/30/2014)
Title Của Lễ Tạ Ơn
PastorNguyễn Đức Nhân
379
Tho Phuong 141
Program 140A
Program140 - (11/23/2014)
Title Lễ Cảm Tạ
PastorLê Thành Hiệp
389
Tho Phuong 140
Program 139A
Program139 - (11/16/2014)
Title Tấm Lòng Biết Ơn
PastorPhan Kim Lang
396
Tho Phuong 139
Program 138A
Program138 - (11/09/2014)
Title Nhận Biết Con Người Thật
PastorThầy Trương Trung Tín
406
Tho Phuong 138
Program 137A
Program137 - (11/02/2014)
Title Tạ ơn: Chìa Khóa Của Sự Bình An
PastorLê Thành Hiệp
467
Tho Phuong 137
Program 136A
Program136 - (10/26/2014)
Title Đức Chúa Trời Kêu Gọi Sau Lơ
PastorNguyễnlê Thu Vân
413
Tho Phuong 136
Program 135A
Program135 - (10/19/2014)
Title Dâng Hiến Cách Vui Lòng
PastorPhan Kim Lang
450
Tho Phuong 135
Program 134A
Program134 - (10/12/2014)
Title Hãy Trông Đợi Đức Giê Hô Va
PastorLê Thành Hiệp
433
Tho Phuong 134
Program 133A
Program133 - (10/05/2014)
Title Ngợi Khen Chúa
PastorThầy Lương Vinh Thoại
421
Tho Phuong 133
Program 132A
Program132 - (09/28/2014)
Title Công Dân Nước Trời
PastorNguyễn Ngọc Huy
378
Tho Phuong 132
Program 131A
Program131 - (09/21/2014)
Title Nhịn Nhục và Yên Ủi
PastorLê Thành Hiệp
472
Tho Phuong 131
Program 130A
Program130 - (09/14/2014)
Title Đặt Chúa Trên Tất Cả
PastorNguyễn Đức Nhân
401
Tho Phuong 130
Program 129A
Program129 - (09/07/2014)
Title Được Dư Dật
PastorThầy Trương Trung Tín
400
Tho Phuong 129
Program 128A
Program128 - (08/31/2014)
Title Cầu Nguyện Bởi Đức Tin
PastorThầy Lương Vinh Thoại
393
Tho Phuong 128
Program 127A
Program127 - (08/17/2014)
Title Tin Cậy và Không Sợ Hãi
PastorNguyễnlê Thu Vân
411
Tho Phuong 127
Program 126A
Program126 - (08/10/2014)
Title Người Thừa Kế
PastorThầy Trương Trung Tín
406
Tho Phuong 126
Program 125A
Program125 - (08/03/2014)
Title Người Cũ Người Mới
PastorLê Thành Hiệp
421
Tho Phuong 125
Program 124A
Program124 - (07/27/2014)
Title Người Rao Giảng Tin Lành
PastorNguyễn Ngọc Huy
401
Tho Phuong 124
Program 123A
Program123 - (07/20/2014)
Title Phó Sự Sống Làm Giá Chuộc Nhiều Người
PastorNguyễnlê Thu Vân
457
Tho Phuong 123
Program 122A
Program122 - (07/13/2014)
Title Nắm Lấy Cơ Hội
PastorPhan Kim Lang
439
Tho Phuong 122
Program 121A
Program121 - (07/06/2014)
Title Sự Tự Do Rất Thật
PastorLê Thành Hiệp
431
Tho Phuong 121
Program 120A
Program120 - (06/29/2014)
Title Điều Gì Đánh Thức Giữa Đêm
PastorThầy Trương Trung Tín
443
Tho Phuong 120
Program 119A
Program119 - (06/15/2014)
Title Một Người Cha Thành Công
PastorLê Thành Hiệp
437
Tho Phuong 119
Program 118A
Program118 - (06/08/2014)
Title Cái Điện Thoại
PastorThầy Trần Việt Dũng
441
Tho Phuong 118
Program 117A
Program117 - (06/01/2014)
Title Mở Mang Vương Quốc Chúa
PastorThầy Lương Vinh Thoại
481
Tho Phuong 117
Program 116A
Program116 - (05/25/2014)
Title Con Đường Thịnh Vượng
PastorDavid Lương Vinh Hòa
414
Tho Phuong 116
Program 115A
Program115 - (05/18/2014)
Title Bà Anne
PastorPhan Kim Lang
421
Tho Phuong 115
Program 114A
Program114 - (05/11/2014)
Title Đức Tin Vững Bền Của Mẹ
PastorNguyễnlê Thu Vân
440
Tho Phuong 114
Program 113A
Program113 - (05/04/2014)
Title Đức Chúa Jesus Hiện Ra với Các Môn Đồ
PastorLê Thành Hiệp
440
Tho Phuong 113
Program 112A
Program112 - (04/27/2014)
Title Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương
PastorNguyễnlê Thu Vân
417
Tho Phuong 112
Program 111A
Program111 - (04/20/2014)
Title Vì Chúa Jesus Sống
PastorPhan Kim Lang
406
Tho Phuong 111
Program 110A
Program110 - (04/13/2014)
Title Sự Lập Lễ Tiệc Thánh
PastorLương Vinh Hòa
414
Tho Phuong 110
Program 109A
Program109 - (04/06/2014)
Title Người Xức Xác Chúa
PastorLê Thành Hiệp
447
Tho Phuong 109
Program 108A
Program108 - (03/30/2014)
Title Nên Bậc Thành Nhơn
PastorLê Thành Hiệp
438
Tho Phuong 108
Program 107A
Program107 - (03/23/2014)
Title Tình Yêu của ĐCT đối với chúng ta trong Chúa Jesus Christ
PastorThầy Lương Vinh Thoai
509
Tho Phuong 107
Program 106A
Program106 - (03/16/2014)
Title Tôi Tớ Tốt và Xấu
PastorPhan Kim Lang
451
Tho Phuong 106
Program 105A
Program105 - (03/09/2014)
Title Bình An Trong Cơn Bão
PastorThầy Trần Việt Dũng
503
Tho Phuong 105
Program 104A
Program104 - (03/02/2014)
Title Lời Sống
PastorThầy Trương Trung Tín
444
Tho Phuong 104
Program 103A
Program103 - (02/23/2014)
Title Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình
PastorLê Thành Hiệp
485
Tho Phuong 103
Program 102A
Program102 - (02/16/2014)
Title Tìm Người Yêu Dấu
PastorLương Vinh Hòa
426
Tho Phuong 102
Program 101A
Program101 - (02/09/2014)
Title Đời Mới Trong Đấng Christ
PastorLê Thành Hiệp
528
Tho Phuong 101
Program 100A
Program100 - (02/02/2014)
Title Quyền Năng Làm Chứng
PastorThầy Trương Trung Tín
575
Tho Phuong 100
Program 99A
Program99 - (01/26/2014)
Title Cùng Nhau Làm Việc
PastorPhan Kim Lang
543
Tho Phuong 99
Program 98A
Program98 - (01/19/2014)
Title Giá Trị Không Tưởng
PastorNghiêm Hà Lộc
572
Tho Phuong 98
Program 97A
Program97 - (01/12/2014)
Title Phải Nói Cùng Đá
PastorLương Vinh Hòa
607
Tho Phuong 97
Program 96A
Program96 - (01/05/2014)
Title Sống Trong Đời Mới
PastorLê Thành Hiệp
570
Tho Phuong 96
Program 95A
Program95 - (12/29/2013)
Title Người Được Ơn
PastorThầy Lương Vinh Thoại
1018
Tho Phuong 95
Program 94A
Program94 - (12/22/2013)
Title Các Bác sĩ thờ lạy Chúa Jesus
PastorLê Thành Hiệp
971
Tho Phuong 94