Tình Yêu Không Biên Giới Church

Address:9822 Russell street
 Garden Grove, CA 92844
 
Quản nhiệm :Mục sư Lê Thành Hiệp
 ( Pastor Harry Lee )
 
Cộng tác mục vụ: Mục sư Phan Kim Lang
  Mục sư Nguyễnlê Thu Vân
  Thầy Lương Vinh Thoại
 
Đặc trách thanh niên :Cô Ngọc Mỹ
Đặc trách Tân nhạc :Nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân
Đặc Trách Cổ Nhạc : Bảo Châu
Giờ Thờ phượng :Chúa Nhật 8:00am - 9:30am
Điện thoại liên lạc :(714) 892-0781
Email :info_tykbg@yahoo.com

Chương Trình Thờ Phượng 2017 - Thánh Đường Tình Yêu Không Biên Giới

Program 276A
Program276 - (08/27/2017)
Title Gieo và Gặt
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
42
Tho Phuong 276
Program 275A
Program275 - (08/20/2017)
Title Kẻ Giúp Việc
PastorNguyễnlê Thu Vân
34
Tho Phuong 275
Program 274A
Program274 - (08/13/2017)
Title Cầm Giữ Môi Miệng
PastorNgô Minh Thành
23
Tho Phuong 274
Program 273A
Program273 - (08/06/2017)
Title Hãy Tấn Tới
PastorLê Thành Hiệp
21
Tho Phuong 273
Program 272A
Program272 - (07/30/2017)
Title Đời Sống Mới Trong Đấng Christ
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
25
Tho Phuong 272
Program 271A
Program271 - (07/23/2017)
Title Một Kết Thúc Có Hậu
PastorThầy Trần Việt Dũng
82
Tho Phuong 271
Program 270A
Program270 - (07/16/2017)
Title Đức Tin Trong Đấng Christ
PastorNguyễnlê Thu Vân
76
Tho Phuong 270
Program 269A
Program269 - (07/09/2017)
Title Tình Yêu Chúa và Tôi
PastorNgô Minh Thành
84
Tho Phuong 269
Program 268A
Program268 - (07/02/2017)
Title Tự Do Trong Đấng Christ
PastorLê Thành Hiệp
71
Tho Phuong 268
Program 267A
Program267 - (06/25/2017)
Title Tình Cha
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
67
Tho Phuong 267
Program 266A
Program266 - (06/18/2017)
Title Tôn Kính Cha
PastorLê Thành Hiệp
95
Tho Phuong 266
Program 265A
Program265 - (06/11/2017)
Title Tình Phụ Tử
PastorNguyễnlê Thu Vân
61
Tho Phuong 265
Program 264A
Program264 - (06/04/2017)
Title Đấng Bênh Vực
PastorThầy Trần Việt Dũng
97
Tho Phuong 264
Program 263A
Program263 - (05/28/2017)
Title Chúa Được Xức Dầu Tại Bêthani
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
99
Tho Phuong 263
Program 262A
Program262 - (05/21/2017)
Title Đầy Tớ và Sứ Mạng
PastorLê Thành Hiệp
87
Tho Phuong 262
Program 261A
Program261 - (05/14/2017)
Title Lễ Từ Mẫu
PastorNguyễnlê Thu Vân
83
Tho Phuong 261
Program 260A
Program260 - (05/07/2017)
Title Đấng An Ủi
PastorThầy Trần Việt Dũng
68
Tho Phuong 260
Program 259A
Program259 - (04/30/2017)
Title Nhận Biết Ơn Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
78
Tho Phuong 259
Program 258A
Program258 - (04/23/2017)
Title Đấng Dẫn Dắt Cuộc Đời
PastorThầy Trần Việt Dũng
74
Tho Phuong 258
Program 257A
Program257 - (04/16/2017)
Title Phục Sinh
PastorLê Thành Hiệp
72
Tho Phuong 257
Program 256A
Program256 - (04/09/2017)
Title Không Có Tình Yêu Thương Nào Lớn Hơn
PastorNguyễnlê Thu Vân
65
Tho Phuong 256
Program 255A
Program255 - (04/02/2017)
Title Uy Quyền Trong Danh Chúa
PastorPhan Kim Lang
70
Tho Phuong 255
Program 254A
Program254 - (03/26/2017)
Title Đức Chúa Jesus Rửa Chân Cho Các Môn Đồ
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
71
Tho Phuong 254
Program 253A
Program253 - (03/19/2017)
Title Đề Phòng Kẻ Trộm
PastorLê Thành Hiệp
152
Tho Phuong 253
Program 252A
Program252 - (03/12/2017)
Title Đấng Ban Thêm Sức
PastorThầy Trần Việt Dũng
166
Tho Phuong 252
Program 251A
Program251 - (03/05/2017)
Title Người Cũ - Người Mới
PastorPhan Kim Lang
169
Tho Phuong 251
Program 250A
Program250 - (02/26/2017)
Title Phước Hạnh Trong Đấng Christ
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
159
Tho Phuong 250
Program 249A
Program249 - (02/19/2017)
Title Hôn Nhân Trong Chúa
PastorLê Thành Hiệp
191
Tho Phuong 249
Program 248A
Program248 - (02/12/2017)
Title Hãy Yêu Nhau
PastorLê Thành Hiệp
172
Tho Phuong 248
Program 247A
Program247 - (02/05/2017)
Title Đấng Ban Sự Yên Nghỉ
PastorThầy Trần Việt Dũng
161
Tho Phuong 247
Program 246A
Program246 - (01/29/2017)
Title Tết Nguyên Đán
PastorLê Thành Hiệp
188
Tho Phuong 246
Program 245A
Program245 - (01/22/2017)
Title Phước
PastorMSNC Lương Vinh Thoại
159
Tho Phuong 245
Program 244A
Program244 - (01/15/2017)
Title Cảm Tạ - Ngợi Khen
PastorPhan Kim Lang
157
Tho Phuong 244
Program 243A
Program243 - (01/08/2017)
Title Đấng Chăn Giữ Tôi
PastorThầy Trần Việt Dũng
145
Tho Phuong 243
Program 242A
Program242 - (01/01/2017)
Title Năm Mới Phải Đổi Mới
PastorLê Thành Hiệp
157
Tho Phuong 242