Tài Liệu Tham Khảo

CssTemplatesWeb.com *** (Psalms 119:105) Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi (Thi Thiên 119, 105)***

 

*** (Hebrews 4: 12) Vì lời của Đức Chúa Trời sống động và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người. (Hê-bơ-rơ 4: 12) ***

 

 

 

Tác Giả và Chủ Đề