Thánh Nhạc

Nh́n Lên Thập Giá

DVD Karaoke 5
Trần Văn Trọng

Tiểu sử
Trần Văn Trọng

1.

Giới Thiệu

 

2.

Từng Bước Xuyên Qua Cuộc Đời

Xuân Trường

3.

Ước Mơ Một Ngày

Tố Hà

4.

Chiếc Thuyền Mành

Mai Hậu

5.

Ước Mơ Bên Cha

Ha Gim

6.

Đêm Nô Ên

Nguyên Thảo

7.

Ơn Phước Theo Chúa

Siu Y Kao

8.

Nh́n Lên Thập Giá  

Mỹ Dung

9.

Đoàn Mùa Gặt Tin Lành Việt Nam

Ha Gim - Tấn Đạt - Siu Y Kao

10.

T́nh Cha Nghĩa Mẹ

Mai Hậu

11.

Ngài Đă Giáng Sinh

Xuân Phú

12.

Xem Ḱa Hài nhi Giê Xu

Anh Tiến

13.

Xuân Trở Về

Tố Hà

Lời giới thiệu

DVD Karaoke #5 gồm 12 tác phẩm của nhạc sĩ Trần văn Trọng do Văn Phẩm Nguồn Suối Tâm Linh thực hiện và phát hành năm 2006.

Ḥa âm: Quang Đạt – David Dong – Hoàng Anh

Giá ủng hộ:

DVD Karaoke: $15 US
Ngoài Hoa Kỳ xin cộng thêm $5 US cước phí


Liên Lạc:

Mr. Trần Văn Trọng
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
Tel: (201) 489-3133
Email:trongtran47@juno.com
http://www.vietchristian.com/music/trongtran