Thánh Nhạc

Nguồn Suối Tâm Linh

DVD Karaoke
Trần Văn Trọng

Tiểu sử
Trần Văn Trọng

1.

Lời Chứng Dĩ Văng

Xuân Trường

2.

Cám Ơn Cha

Tố Hà

3.

Thánh Chúa Vinh Quang

Xuân Phú

4.

Hăy Đến Với Ta

Mai Thảo

5.

T́nh Yêu Giê Xu

Ha Gim

6.

Đă Một Lần

Ngọc Luyến

7.

Tiếng Chúa

Xuân Trường

8.

Mẹ Của Con  

Mai Thảo

9.

Lời Chúa

Xuân Phú

10.

Xuân Diễm Phúc

Tố Hà

11.

Giê Xu Là Nguồn Phước

Ánh Hồng

12.

Nguồn Suối Tâm Linh

Tố Hà

Lời giới thiệu

DVD Karaoke Nguồn Suối Tâm Linh , Album #3,  gồm 12 ca khúc của Trần Văn Trọng và Trần Quốc với hoà âm của David Dong

Giá ủng hộ:

DVD Karaoke: $18 US
Ngoài Hoa Kỳ xin cộng thêm $5 US cước phí
.
 

Liên Lạc:

Mr. Trần Văn Trọng
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
Tel: (201) 489-3133
Email:trongtran47@juno.com
http://www.vietchristian.com/music/trongtran