Hướng Dẫn Cài Đặt Các Phần Mềm Để Xem Video or Nghe Audio

CssTemplatesWeb.com

Để nghe Audio hay xem Video trong chương trình Tình Yêu Không Biên Giới, quý bạn cần phải cài đặt các phần mềm hay các chức năng sau đây tùy theo web browser bạn dùng:

 

1) Windows Media Player for Internet Explorer

 

2) Windows Media Player Firefox Plugin (nếu dùng Firefox)

 

3) Enable Cookies (IE, Firefix or Chrome)

 

4) Enable Scripting or JavaScript

 

5) Adobe Reader

 

6) Chrome Plugin