Lưu ý

 

Lưu ý: Những chương trình và tài liệu được đăng trên trang mạng này nhằm để giúp một phần nào cho đời sống tâm linh, nên quý vị và các bạn có thể truy cập hoặc tham khảo miễn phí. Nhưng vì đức công bình, xin đừng download, cắt xén hay thêm bớt rồi post lên YouTube hay trang web của bạn. Xin cảm Æ¡n.

 

**************************

Chương Trình 2017

Program 526A
Program526 - (03/26/2017)
Title Di Sản Cho Thế Hệ Tương Lai
PastorDoug Kellum
Visit 3
Video 526A
Program 525A
Program525 - (03/19/2017)
Title Đạo và Đời
PastorLâm Văn Minh
Visit 29
Video 525A
Program 524A
Program524 - (03/12/2017)
Title Giá Trị Của Đồng Tiền
PastorĐặng Phúc Ánh
Visit 120
Video 524A
Program 523A
Program523 - (03/05/2017)
Title Làm Sao Để Chống Lại Điều Ác?
PastorMs Nick Gumbel
Visit 191
Video 523A
Program 522A
Program522 - (02/26/2017)
Title Trao Chúa Nan Đề Trong Cuộc Sống
PastorPhan Phước Lành
Visit 187
Video 522A
Program 521A
Program521 - (02/19/2017)
Title Ý Muốn Của Chúa
PastorLê Ngọc Vinh
Visit 193
Video 521A
Program 520A
Program520 - (02/12/2017)
Title Hôn Nhân Bền Vững
PastorNguyễn Chí Thiện
Visit 243
Video 520A
Program 519A
Program519 - (01/29/2017)
Title Tết Nguyên Đán
PastorLưu Đức Thọ
Visit 233
Video 519A
Program 518A
Program518 - (01/22/2017)
Title Nhiều Sự Chọn Lựa
PastorPhan Phước Lành
Visit 253
Video 518A
Program 517A
Program517 - (01/15/2017)
Title Còn Hội Thánh Thì Sao?
PastorNicky Gumbel
Visit 229
Video 517A
Program 516A
Program516 - (01/08/2017)
Title Tình Yêu và Sự Chăm Sóc
PastorNguyễnlê Thu Vân
Visit 213
Video 516A
Program 515A
Program515 - (01/01/2017)
Title Chúa Jesus - Người Đem Mùa Xuân
PastorPhạm Hữu Nhiên
Visit 214
Video 515A

Click here to view Programs 2016